Το Μ9660 αποτελεί τη βάση των ανοιγόμενων συστημάτων της ALUMIL και δημιουργήθηκε ούτως ώστε να προσφέρει ικανοποιητικές επιδόσεις θερμομόνωσης, χάρη στη χρήση πολυαμιδίων 24mm, αυξημένη στεγανότητα σε συνδυασμό χαμηλό κοστολόγιο για τον κατασκευαστή.

Το σύστημα δύναται να συνεργαστεί τόσο με μηχανισμό European Groove όσο και με περιμετρικό μηχανισμό και προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας των απαραίτητων τυπολογιών.

Χαρακτηρίστικά συστήματος:

  • Φύλλο πλάτους 56mm.
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας από 1,8 μέχρι 2,5 W/m2K.
  • Θερμοδιακοπή με υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο PA 6.6, πλάτους 24mm.
  • Χρήση μηχανισμού “European Groove” καθώς και ατσάλινου περιμετρικού μηχανισμού.
  • Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης και αερισμού.
  • Διθάλαμα φύλλα για σωστή απορροή του νερού.
  • Σύνδεση με διπλή γωνία (μέσα-έξω) σε καθαρό θάλαμο.
  • Δυνατότητα χρήσης πρεσαριστών και καρφωτών γωνιών σύνδεσης.